Top

Handmade in Belgium

Handmade in Belgium

Met het label “HANDMADE IN BELGIUM” erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die producten maken vandaag de dag het verschil voor de hedendaagse consument.

De moderne consument zoekt meer en meer terug authentieke, handgemaakte producten. En die vindt hij bij ambachtelijke ondernemers via het HIB-label. Sinds kort bestaat een wettelijke definitie voor een ambachtelijk ondernemer, maar in de praktijk is het voor consumenten vaak toch niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële.

Daarom reikt UNIZO het label Handmade In Belgium (kortweg HIB) uit. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. Een jury van ondernemers en experten kennen dit label toe. Vakmanschap herleeft zelfs. Gespecialiseerde trendbureaus spreken van een heropleving van het respect voor handwerk bij de jongere generatie. Ambacht 2.0. noemen ze het. Wij noemen het vanaf nu Handmade In Belgium.

afb